Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Norra Sverige

Kalix kvinnojour
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
952 51 Kalix
Jourtelefon: 0923-132 71
Kvinnojouren Vera i Haparanda
 • Skyddat boende
953 92 Haparanda
Jourtelefon: 0922-121 11
Kvinnojouren Athena
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
Bergsgatan 2
957 85 Övertorneå
Jourtelefon: 070-202 38 29
Kvinnojouren Iris Luleå
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
 • Chatt
 • Juridikjour finns
Box 281
971 08 Luleå
Jourtelefon: 0920-22 22 23
Kalix tjejjour (vilande)
 • Chatt
952 34 Kalix
Tjejjouren Iris, del av kvinnojouren Iris i Luleå
 • Chatt
Tjejjouren Luleå
 • Anställd personal
 • Chatt
 • Frågelåda
Rådstugagatan 2, våning 3
Luleå
Jourtelefon: 070-306 08 80
Kvinnojouren Boden
 • Skyddat boende
Boden
Jourtelefon: 0921-188 81
Kvinnojouren Pärlan
 • Skyddat boende
 • Anställd personal
 • Barnansvarig
942 21 Älvsbyn
Jourtelefon: 0929-101 87
Fax: 0702-38 00 66
Tjejjouren Pärlan
 • Frågelåda
Juridikjouren i Luleå, del av Kvinnojouren Iris i Luleå
 • Juridikjour finns