Misshandla kvinnans husdjur

Våld mot djur

”När djur är utsatta är människor i riskzonen;

när människor är utsatta är djur i riskzonen.”

(Ur Se Sambandet)

Män som hotar, försummar och utsätter kvinnans eller familjens djur för psykiskt eller fysiskt våld visar därigenom vad han är kapabel till. Om han skadar eller dödar djuren är det mer troligt att han kommer att skada eller döda kvinnan eller barnen. Kvinnans rädsla för att hoten ska sättas i verket kan göra att hon stannar kvar och skyddar djuren på samma sätt som kvinnor stannar kvar och skyddar sina barn.

Därför bör man ta reda på om en stödsökande kvinna har något djur. Har mannen skadat, försummat eller dödat deras djur är våldet upptrappat och därmed livsfarligt för kvinnan. Det kan även vara så att mannen kommer åt kvinnan genom ett hemmavarande djur. Att få hjälp med att ta hand om husdjuret kan vara avgörande för hennes val att lämna en våldsam man.

Riksförbundet VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta förmedlar tillfälliga jourhem åt djuren när djurägaren befinner sig i skyddat boende. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojour och brottsofferjour. Det finns också vissa kvinnojourer som tar emot kvinnor med husdjur.