Fakta och statistik

Sexualbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring sexbrott mot kvinnor.