Fakta och statistik

Våldsbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. 

Sexualbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring sexbrott mot kvinnor.