Fakta och statistik

Remissvar

Roks är en ofta anlitad remissinstans. Remissvaren är viktiga för att de ger oss möjlighet att vara med och påverka lagstiftningen.

Våldsbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. 

Sexualbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring sexbrott mot kvinnor.