Ny statistik och brottskoder från BRÅ 2019!

Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet 2018/2019

Vid årskiftet 2018/2019 infördes ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks bland annat nya koder för relationen mellan offer och gärningsperson vid misshandel och våldtäkt.

När det gäller misshandel och våldtäkt införs nya koder för att ange relationen mellan offret och gärningspersonen: om de är eller har varit närstående genom parrelation, genom släktskap/familj, annan slags relation eller om de är obekanta. Nya brottskoder för relationen mellan offer och gärningsperson införs även för grov fridskränkning.

Läs om alla nya och förändrade brottskoder i den nya versionen av Klassificering av brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-26-nya-och-forandrade-brottskoder-vid-arsskiftet.html

Här är brottskoderna som införs och statistiken för 2019:

Våldtäkt

 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9627)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9628)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9629)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9630)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9631)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9632)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9633)
 • Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9634)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9635)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9636)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9637)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9638)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9639)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9640)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9641)
 • Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9642)
 •  
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9659)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9660)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9661)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9662)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, utomhus (9663)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9664)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9665)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, obekanta, utomhus (9666)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation, inomhus (9667)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9668)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9669)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, inomhus (9670)

Grov fridskränkning

 • Grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation (9401)
 • Grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj (9402)

Misshandel

 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9373)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9374)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus (9375)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, utomhus (9376)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9381)
 • Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9382)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus (9383)
 • Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inomhus (9384)

Kontaktförbud

 • Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning (4085)
 • Överträdelse av kontaktförbud (4086)