Roks – kunskap, trygghet, stöd

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

Kontakt 

Roks
Hornsgatan 66, 1 tr
118 21 Stockholm
Tfn: 08 - 442 99 30
info [at] roks.se

Plusgiro: 4906279-7