FN i New York.

Roks med på CSW i New York

Den här veckan inleds Commission on the Status of Women, CSW, som på svenska kallas för Kvinnokommissionen. Det är FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York. Då träffas världens länder för att komma fram till gemensamma slutsatser. Den svenska delegationen leds av jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Varje år samlas FN:s medlemsländer i FN:s högkvarter i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. I år genomförs Kvinnokommissionen för sextionde gången i ordningen.

Huvudtemat för årets Kvinnokommission är kopplingen mellan kvinnors rättigheter och hållbar utveckling i FN:s nya Agenda 2030. Uppföljningstemat handlar om våld mot kvinnor.

Roks arrangerar två egna seminarier, ett om kopplingen mellan prostitution och pornografi och ett om tjejjoursrörelsen som fyller 20 år i Sverige. Utöver det har vi även ett seminarium tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Unizon som handlar om ekonomiska drivkrafter bakom exploateringen av kvinnors kroppar.