Fejkannonser om surrogatmödraskap - budskap till Sveriges politiker

Ett stort antal svenska par kan inte få egna barn, vilket är en stor sorg för de drabbade. Men att då använda sig av andra kvinnors livmödrar för att tillfredsställa sin egen barnlängtan vänder sig Roks emot, även om det är sk altruistiskt surrogatmödraskap. Kvinnors kroppar är inte till för att tillfredsställa andras behov.

I slutet av februari kommer en utredning att presenteras för regeringen om huruvida så kallat altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige. Altruistiskt surrogatmödraskap innebär att surrogatmamman ställer upp för en släkting eller nära vän utan att tjäna pengar. Det låter kanske fint och bra, men det finns flera argument emot.

– Oavsett om det handlar om kommersiellt eller altruistiskt surrogatmödraskap upprättas alltid ett kontrakt mellan det barnlösa paret och kvinnan vars kropp ska användas som ett förvaringskärl. Kontraktet innebär att kvinnan avtalar bort rätten till sin egen kropp, liksom vårdnaden av barnet efter förlossningen. Denna syn på kvinnans kropp som en handelsvara kan Roks aldrig acceptera, säger Roks ordförande Zozan Inci.

Surrogatmödraskap innebär också en medicinsk risk, tex inkontinens, sköldkörtelproblem eller havandeskapsförgiftning i samband med graviditeten. För en surrogatmamma kan det dessutom innebära psykiska påfrestningar att föda ett barn som hon sedan måste lämna ifrån sig. Det finns studier som visar att surrogatmammor drabbas av separationsångest och depression när de lämnar bort barnet de burit på och skapat emotionella band med.

Vi är inte ensamma om att ha denna ståndpunkt. I Europaparlamentets senaste resolution om mänskliga rättigheter och demokrati fördömer parlamentet surrogatmoderskap. I motiveringen till ställningstagandet beskriver parlamentet hur surrogatmoderskap underminerar kvinnors värde när hennes kropp används som en handelsvara.

Och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention slås det fast att stater ska garantera kvinnors kroppsliga rättigheter och aktivt motverka all handel med kvinnor.

– Surrogatmödraskap, menar vi, uttrycker en av de äldsta patriarkala tankarna i världen, att kvinnor förväntas ”ställa upp” och att kvinnokroppen är ett redskap som fritt kan användas av andra för att tillfredsställa sina egna behov och önskningar.

– Vad sänder samhället för signaler om vi använder kvinnors kroppar som handelsvaror i syfte att tillfredsställa andra människors barnlängtan? För Roks är därför ett förbud mot all form av surrogatmödraskap en självklarhet.

Artikel om surrogatkampanjen på kit.se