Nytt uppdrag från regeringen för att stärka barns rättsliga status när de vistas i skyddat boende.

På internationella dagen mot våld mot kvinnor kallade jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders Ygeman till möte om mäns våld mot kvinnor. Dessutom presenterade de en ny utredare som ska se över hur barns rättsliga status kan stärkas när de vistas i skyddat boende.


Roks på plats i Finland för att sprida våra kunskaper om mäns våld mot kvinnor!

Roks på plats i Finland för att sprida våra kunskaper om mäns våld mot kvinnor! Det nordiska nätverket Nordiska Kvinnor Mot Våld bjöds in till nätverksmöte i Helsingfors av organisationen NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön. Representanter från olika nationella kvinnoorganisationer, universitet, polis, jämställdhetsarbetare och resurscentra för män samlades för att utbyta erfarenhet och kunskap om hur man arbetar förebyggande inom sina olika områden och länder när det gäller mäns våld mot kvinnor. Roks representerade, tillsammans med Finland, det Nordiska nätverket och berättade hur de nordiska kvinnoorganisationerna arbetar för att förebygga mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.


25 november: Dags för den feministiska regeringen att göra skäl för sitt namn!

Vi lär bara känna dem som förnamn; Lotta i Stockholm, Maria i Landskrona, Fadime i Uppsala. Men varje gång vi hör talas om mord och misshandel av kvinnor och tjejer, blir vi upprörda och arga. Hur kunde det ske? Varför ingrep inte myndigheterna i tid? Varför mördar och misshandlar män kvinnor?

 


25 november: FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!

Över hela landet kommer kvinno- och tjejjourer att anordna fackeltåg, ljusmanifestationer, filmvisningar, föreläsningar och panelsamtal för att uppmärksamma våldet mot tjejer och kvinnor.

Globalt sett blir var tredje tjej och kvinna utsatt för våld, fysiskt eller sexuellt, och oftast av någon hon är eller har varit tillsammans med, rapporterar FN. I EU är det ungefär varannan tjej och kvinna, alltså hälften, som har utsatts för sexuella trakasserier efter sin 15-års dag.

I år vill Roks särskilt uppmärksamma tjejjoursrörelsen som fyller 20 år! Något vi är mycket glada och stolta över då våra kvinno- och tjejjourer kämpar mot våldet varje dag. 


Regeringen presenterade en strategi mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen presenterade idag den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

 

Nya Kvinnotryck: Varning för barndom!

Kvinnotryck nummer 3 har tema barn. Barn berör oss alla, oavsett om vi har egna eller inte. Ingen förnekar barndomens betydelse för våra liv som vuxna. Trots det utnyttjas barn på alla tänkbara vis för att tillfredsställa andras behov.

I det här numret har Kvinnotryck försökt se vad som döljer sig bakom dimridåerna av välklingande fraser om alla barns rätt till trygghet. 

Ur innehållet:

"Ligg där och skrik!" - författaren Helena Granström och journalisten Kajsa Ekis Ekman snackar barnomsorg.

"Den helige fadern" - vålrdverkare, frånvarande, spermadonator - men viktigast i världen.

Elaine Eksvärd om pedofilkramarna. Och det mest tabubelagda om allt: "Hjälp, jag ångrar mitt barn!"

Och mycket, mycket mer om kvinnor - för kvinnor. Och alla andra som kallar sig feminister.

Beställ din prenumeration här.

 

Ja till jämställdhetsmyndighet!

Regeringen meddelar idag att man inrättar en jämställdhetsmyndighet och satsar samtidigt 400 nya miljoner på att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Roks tar med stor glädje och tillfredställelse emot beskedet.

 


Nu är det dags att anmäla sig till Nordiska kvinnor mot våld – NKMV!

Nordiska kvinnor mot våld är en årlig konferens som samlar kvinnojourrörelsen i Norden. I år anordnas konferensen den 26 – 28 augusti 2016 i Kristiansand, Norge.

Temat för konferensen är «Istanbulkonvensjonen -framtidas verktøy for krisesentrene».I bifogat program finner du även Roks seminarier om heder och tjejjourer.

Kommer din jour att närvara? Anmälan sker härsenast den 22 juli och resan bekostas av respektive jour.

Nylansering av Tjejjouren.se

Tjejjouren.se samlar tjejjourer och ungdomsjourer över hela Sverige. Varje vecka besöker över 20 000 barn och unga hemsidan för att hitta jourer och få stöd. Nu nylanseras sidan.