Unken kvinnosyn ligger bakom den senaste tidens sexuella övergrepp på kvinnor

Att kvinnor och tjejer drabbas av mäns våld över hela världen är ingen nyhet. Det är lika upprörande var det än händer. Att det uppmärksammas extra mycket när det sker under nyårsfirandet i Köln eller - i efterhand - en ungdomsfestival i Stockholm har en mängd olika skäl - kanske drabbar vittnesmålen hårdare när händelserna sker i vår närhet. Vi på Roks förfäras så klart över rapporteringen och ser hur en avskyvärd syn på tjejer och kvinnor och deras sexuella frihet får otäcka konsekvenser.

Det handlar om en kvinnosyn som är vanlig överallt och som i grund och botten inte har det minsta med religion, kultur eller etnicitet att göra. Det handlar om kvinnohat. Det handlar om mäns rädsla för kvinnors frihet. Och det handlar om de strukturer som gör att denna syn tar sig vidriga uttryck. Det är just detta som är problemet. Att en kvinna värderas efter hur hon klär sig eller att hennes “ärbarhet” ska kunna mätas utifrån om hon väljer att gå ut på stan själv utan manligt sällskap, förekommer tyvärr i alla länder och i alla kulturer.

Detta förminskar inte det faktum att män och kvinnor som flytt från förtryck till trygghet i Sverige behöver extra mycket hjälp att lära sig hur denna kvinnosyn förmörkar demokratin, inskränker de mänskliga rättigheterna för alla och dessutom innebär ett lagbrott. Precis som vi kämpar för att lära unga svenskfödda medborgare att människovärdet inte sitter i könet, måste vi se till att alla som sökt sig till vårt land förstår att respektera kvinnors och tjejers frihet och äganderätt till sina egna kroppar. Oavsett vilka kläder de bär och var de väljer att befinna sig.