Foto: Frida Ekman

Uttalande från Roks årsmöte i Haparanda 2013: Vi ser med stor oro på det krympande stödet

På Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, årsmöte 2013 i Haparanda, samlades över 130 kvinnor och tjejer från hela Sverige. På mötet, arrangerat av Länsföreningen Kvinnojourer i Norrbotten med Kvinnojouren Vera i Haparanda som värdinnejour, antogs följande uttalande:

Vi ser mycket allvarligt på det som händer i dag med stödet till kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. När Socialstyrelsen nu skärper kraven på kommunerna har det inneburit att kommunerna i sin tur ställer krav på kvinnojourernas verksamhet och tillgänglighet. När kvinnojourerna hävdar sitt oberoende och sin ideella ställning så minskar kommunerna de ekonomiska bidragen till jourerna och i värsta fall, drar in bidragen helt. Flera jourer runtom i Sverige får säga upp anställda och i vissa fall lägga ned verksamheten.

I Roks snart 30-åriga historia har vi alltid mött stor förståelse från allmänheten för vårt ideella arbete med att stödja kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. Jourerna har med små medel drivit en verksamhet av hög kvalitet, och vi har ett aktivt kvalitetssäkringsarbete. Vi har alltid mottagits med respekt i samhället. Kommunerna har stöttat jourerna med verksamhetsbidrag och sett vilket viktigt arbete vi gör.

Signalerna från regeringen och därmed Socialstyrelsen leder nu till att kommuner varslar att de inte längre kommer att ge medel till jourernas verksamhet utan endast till kvinnor som kommer med socialtjänstens stöd. Det stödet riskerar dessutom att upphöra utan föregående varning. Roks vet att kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld kan komma från alla samhällsklasser och situationer i livet. De kommer inte per automatik till socialtjänsten, däremot kommer de till kvinno- eller tjejjouren. Utan långsiktiga verksamhetsbidrag är det omöjligt att fortsätta vårt arbete för alla kvinnor, tjejer och barn.

Roks årsmöte ser också att tjejjourernas viktiga förebyggande och stödjande arbete riskerar att stå helt utan finansiering om det bara är socialtjänstens placeringar i skyddat boende som ska finansieras. Tjejjourerna gör ett otroligt viktigt arbete med att stötta tjejer som inte har någon annanstans att vända sig. Vi ser vilket behov deras arbete fyller genom det ökade trycket på tjejjourerna, och oroas över tanken på att de riskerar att försvinna.

Roks kvinno- och tjejjourer som samlats på årsmötet i Haparanda kräver nu att kommunerna inser att deras agerande får allvarliga konsekvenser för kvinnor, tjejer och barn som utestängs från stöd av de ideella jourerna. Det stämmer dessutom illa överens med de uppskattande ord vi vanligtvis hör från politiker om vikten av kvinno- och tjejjourernas arbete.