Foto: Julia Lindemalm

Svenska kvinnorörelsen: öka engagemanget mot mäns våld mot kvinnor

Just nu förbereder Roks sin medverkan vid årets FN-konferens om kvinnors rättigheter i New York, CSW. Årets tema är elimineringen av våld mot kvinnor och flickor och Roks ordförande Angela Beausang kommer att ingå i den officiella svenska delegationen.

Roks kommer också att aktivt delta i den parallella konferensen för intresseorganisationer NGO CSW Forum, som arrangeras i anslutning till FN.

– Roks kommer att arrangera 4 egna seminarier, om tjejjoursrörelsen, om sexköpslagen, om våld mot äldre kvinnor och om vårdnad och umgänge när pappan utsatt familjen för våld. Tidigare år har Roks arrangemang varit populära och dragit fullt hus, så vi hoppas såklart på stort intresse även i år, säger Roks ordförande Angela Beausang.

Angela Beausang kommer, tillsammans med bland andra Sveriges Kvinnolobbys ordförande Gertrud Åström, Carina Ohlsson, ordförande för SKR, och Annika Törnqvist, Kvinna till Kvinna, ingå i den svenska officiella delegationen, och bland annat delta vid Sveriges regerings seminarium om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Den internationella utvecklingen vad gäller kvinnors rättigheter är oroande. På många håll i världen är kvinnors rättigheter på tillbakagång, och starka bakåtsträvande krafter försöker motarbeta arbetet i FN. På förra årets CSW kunde staterna inte nå några gemensamma slutsatser, och det finns en oro för om det kommer att vara möjligt för dem att komma överens i år. Inför konferensen publicerar nu en enad svensk kvinnorörelse ett öppet brev till jämställdhetsminister Maria Arnholm. I brevet, som förstås är undertecknat av Angela Beausang, kräver kvinnorörelsen att stater prioriterar och avsätter medel för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, och bryter med traditionella och patriarkala normer som rättfärdigar diskriminering och mäns våld mot kvinnor.

Brevet är publicerat i nättidningen Feministiskt Perspektiv.
Roks representanter i New York kommer självklart att rapportera löpande från CSW när det blir dags. Håll utkik här och på Roksbloggen.