Terrafems ordförande Dilam Ahmad

Terrafem hedrade Fadime med konferens

Varje år arrangerar Terrafem en konferens till minne av Fadime Sahindals om mördades den 21 januari 2002 av sin pappa. På årets konferens invigdes Terrafems nya stödboende för mammor och barn.

– Vi har hållit den här konferensen var je år sedan Fadimes bortgång. Vi vill fokusera på kvinnors situation, på kvinnor med utländsk bakgrund som vi jobbar för. Vi vill synliggöra deras problem, säger Dilan Ahmad, ordförande för Terrafem, som inledder konferensen med att tända ett ljus och hålla en tyst minut för Fadime Sahindal.

Terrafem hade satt ihop ett spännande program, med föreläsare som berättade praktiskt om stödverksamhet för kvinnor, tjejer och barn som utsätts för hedersrelaterat våld, och forskare som berättade om nya forskningsprojekt.

Forskaren Jenny Westerstrand berättade för första gången om sin pågående forskning om sexuellt hedersvåld, pappor och andra släktingar som utnyttjar flickor i släkten sexuellt i en hederskontext.

– Mitt projekt utgår från utsattas berättelser om hedersvåld, och då blir det tydligt att sexuellt våld ingår, sade Jenny Westerstrand, som just nu går igenom massor av berättelser från kvinnojourer, socialtjänst och domstolar för att kartlägga det sexuella hedersvåldet.

Sylvia Sezgin, idag jurist och socionom, delade modigt med sig av berättelsen om hennes, mammas och lillasysters dramatiska flykt till en kvinnojour för 20 år sedan och vad det betydde för henne.

Forskaren Carola Eriksson redogjorde för hennes och kollegan Monica Christianssons forskning om myten om mödomshinnan. En myt som lever än i dag, både i Sverige och resten av världen, och som bidrar till så mycket våld mot kvinnor och till att begränsa kvinnors liv.

Hela konferensen inleddes med att regeringens samordnare mot våld i nära relationer, Carin Götblad, invigde Terrafems nya stödboende för mammor och barn.

– Barnen glöms ofta bort, trots att de är en så stor och drabbad grupp. Överlag behövs det starkare och tydligare hjälp till de som utsätts för våld i en hederskontext, sade Carin Götblad. Tillsammans med Terrafems verksamhetsledare Bernadita Nunez knöt hon ett band för att symbolisera hur kvinnor och barn i stödboendet ska kunna knyta nya band i stället för alla dem som rivits upp på vägen dit.

Stödboendet har sju lägenheter för kvinnor och deras barn, och ska fungera som utslussningslägenheter för kvinnor och barn som ska lämna det skyddade boendet.

– Vi har länge haft tanken på ett stödboende för mammor och barn. Det är svårt för kvinnor som bott på kvinnojourer att ta sig vidare, och det här är tänkt som ett utslussningsboende, efter krissituationen, säger Dilam Ahmad.

Den första tiden på kvinnojouren är mammor och barn ofta i kris, i en uppbrottsprocess. I stödboendet kommer fokus att ligga på nästa steg. Att landa och knyta an till sitt nya liv, förklarar hon.

Terrafem är en kvinnoorganisation som driver en rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, på 43 språk. Terrafem har också 4 lokala kvinnojourer i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Eskilstuna. Terrafem bildades år 2000 och är medlemmar i Roks.