Foto: Julia Lindemalm

Roks: Tack Nyamko Sabuni för ditt engagemang

I dag meddelade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att hon lämnar sitt uppdrag. Ny jämställdhetsminister blir hennes statssekreterare Maria Arnholm. Roks ordförande Angela Beausang ser fram emot att träffa den nya minister, och tackar den avgående för ett gott samarbete.

– Vi vill tacka Nyamko Sabuni för ett gott samarbete. Hon har under sin tid som jämställdhetsminister visat stor respekt för kvinno- och tjejjourernas arbete, och alltid funnits tillgänglig och lyssnat till Roks synpunkter. Samtidigt välkomnar vi Maria Arnholm och gläds förstås särskilt åt att åter ha en feminist som jämställdhetsminister, säger Roks ordförande Angela Beausang.

Roks tackar Nyamko Sabuni för att hon som jämställdhetsminister aldrig släppt fokus från frågan om mäns våld mot kvinnor, och att regeringen under hennes tid satsat pengar och resurser både på förebyggande arbete, och på stöd för kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld.

– Vi har upplevt Nyamko Sabunis intresse för våra frågor som genuint, och vi har haft ett mycket gott samarbete med henne. Hon har varit mycket tydlig i att lyfta kommunernas ansvar för kvinnor, tjejer och barn som behöver skydd från våldet, säger Roks ordförande Angela Beausang.

Det är Roks förhoppning att vår nya jämställdhetsminister, Maria Arnholm, fortsätter att liksom Nyamko Sabuni hålla frågan om mäns våld mot kvinnor högt på agendan.

– Att Maria Arnholm nämner mäns våld mot kvinnor som en fråga hon vill fokusera på bådar gott. Att hon dessutom är feminist och ser de maktstrukturer som ojämställdheten i samhället bygger på, är viktigt för Roks, säger Angela Beausang.

Roks hoppas att Maria Arnholm fortsätter arbeta för att kommunerna tar sitt ansvar, och att hon samtidigt ser och tillvaratar kvinno- och tjejjourernas kunskap och erfarenhet.

– Kvinno- och tjejjourerna lyfts ofta fram som hjältar, vilket de förstås är. Men det måste börja synas i långsiktiga verksamhetsbidrag till jourerna och krav på kommunerna att stödja de fungerande verksamheter som finns, säger Angela Beausang.

Angela Beausang hoppas på att snart få tillfälle att träffa Maria Arnholm och lyssna in hur hon vill arbeta mot mäns våld mot kvinnor.