Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser

Våldets normaliseringsprocess i efterfrågad nyutgåva

Nu ger Roks ut forskaren Eva Lundgrens omarbetade nyutgåva av Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser. Den förra utgåvan är slutsåld sedan länge och boken har varit efterfrågad.

– Vi har sedan länge fått förfrågningar från jourerna, från Nationellt Centrum för Kvinnofrid, och från andra. Därför är vi glada att kunna ge ut nyutgåvan av Eva Lundgrens bok, då det är den förklaringsmodell som stämmer med våra erfarenheter, säger Roks ordförande Angela Beausang.

För Roks är det viktigt att uppmärksamma Eva Lundgrens viktiga forskning som lett fram till den teoretiska modellen. Roks delar Eva Lundgrens uppfattning som uttrycks i boken, att det är viktigt att se våldet med en feministisk tolkningsram som kombinerar kön, makt och våld.

– Hon har satt ord på det vi på kvinno- och tjejjourerna har sett och det vi jobbar med dagligen, säger Angela Beausang.

Den förra utgåvan, från 2004, har varit slutsåld en tid och nu har Eva Lundgren arbetat om boken. Även hon har fått många frågor om en nyutgåva.
– Efterfrågan efter våldets normaliseringsprocess är stor, det märker även jag som stadigt får förfrågningar hem till mig. Det tyder på att modellen står sig väl genom sol och storm, antagligen eftersom igenkänningen är stor både hos dem som upplever våld, och de som kommer i kontakt med utsatta och utövare i sin vardag och i sitt yrke, säger Eva Lundgren.

Stormen som Eva Lundgren menar är tv-programmet Könskriget som sändes 2005 och målade en mörk bild av såväl Eva Lundgren och hennes forskning som av Roks. Programmet fälldes senare i granskningsnämnden. Eva Lundgren friades helt från misstankar om fusk i den granskning av hennes forskning som Uppsala universitet drev igenom. Men effekten av programmet märktes:
– Man försökte ogiltigförklara och skandalisera normaliseringsprocessen efter Könskriget, modellen blev fuskstämplad. Så gick åren, och man förstod att den behövs. Skandalstämpeln har dessutom bleknat, jag blev ju frikänd från fusk. Även om skandaliseringen av min person och moral till stor del har fortsatt i Sverige.

Eva LundgrenVåldsförståelse är ett kunskaps- och kompetensområde, och normaliseringsprocessen bygger på många intervjuer med både kvinnor som utsatts för våld och män som utövat våld.
– Våldets normaliseringsprocess är ett redskap till att förstå, det jag har velat är att ge vidare några nycklar till att förstå vad det innebär att leva i våld i vårt samhälle, och att utsätta andra för detta. Våldets konsekvenser är livsfarliga, och kvinnojourernas existens är en evig påminnelse om det. Och de bör hyllas för att de står där med sin impopulära kunskap när det stormar som värst, säger Eva Lundgren.

Angela Beausang hoppas att den nya boken kommer att komma många till dels:
– Framför allt hoppas jag att alla utbildningar inom polis, socialtjänst – ja, alla yrkesgrupper som överhuvudtaget kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för mäns våld tar till sig denna förståelse av våldet som en process.

”Jag har haft många samtal med män som har reflekterat över sitt våld efter läsning av normaliseringsprocessen.” 
Läs en längre intervju med Eva Lundgren här.

Ett annat lästips kommer från senaste numret av Bang där forskaren Jenny Westerstrand skriver om granskningen av Eva Lundgrens forskning och vilja följder den fick.

Beställ boken här.