Foto: Julia Lindemalm

Våld mot äldre kvinnor – en kvinnofridsfråga

PRESSMEDDELANDE:

Äldre kvinnor utsätts ofta för samma typ av våld som yngre kvinnor: fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld från sin partner. För att motverka våldet behövs förebyggande arbete, bättre stöd till de som utsätts, mer kunskap – och att vi bryter tabun kring att prata om våld mot äldre kvinnor. Det konstaterar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige i sin nya rapport Våld mot äldre kvinnor.

Under 2011 gav Roks kvinnojourer stöd åt över 10 000 kvinnor. 100 av kvinnorna, det vill säga 1 procent, var över 65 år.

– Äldre kvinnor söker sällan stöd överhuvudtaget, så det är inte förvånande att få kommer i kontakt med kvinnojourerna. Vi hoppas att vår rapport och vårt äldreår kommer att innebära att fler får upp ögonen för frågan om våld mot äldre kvinnor och kan ge ett bättre stöd till dem. Äldre kvinnor är såklart precis lika skyddsvärda som alla andra kvinnor, säger Roks ordförande Angela Beausang.

Roks rapport Våld mot äldre kvinnor visar att det hos många finns en stor osäkerhet om var frågan om våld mot äldre kvinnor hör hemma – är det en äldrefråga, en fråga om funktionsnedsättningar eller en kvinnofridsfråga?

– Att ingen har ett tydligt ansvar gör att äldre kvinnor som utsätts för våld riskerar att bollas mellan instanser och inte få stöd. Därför är ett av våra viktigaste åtgärdsförslag i rapporten att alla kvinnofridsärenden ska behandlas som sådana, oavsett åldern på de inblandade, säger Angela Beausang.

Ett annat angeläget förslag är att förbättra kunskapen om våld mot äldre kvinnor hos yrkesverksamma som möter äldre. Den kunskap som redan finns visar att äldre kvinnor utsätts för våld både relaterat till kön, ålder och funktionsnedsättningar.

– Det är viktigt att se att de faktorerna samverkar. Eftersom äldre kvinnor sällan själva söker stöd behöver yrkesverksamma inom socialtjänst, vård och omsorg få god kunskap om hur våld mot äldre kvinnor kan se ut, vilka riskfaktorer och varningssignaler som finns och vilka konsekvenser våldet får, säger Roks utredare Emma Wilén som skrivit rapporten.

Kontaktuppgifter för media finns i Roks pressrum.

Här hittar du Roks rapport.