Wiveca Holst.

De finns! Dags att prata om mäns våld mot äldre kvinnor

Bättre statistik, bättre stöd för vårdpersonal – och att vi faktiskt vågar se och reagera. Det efterlyste Wiveca Holst på Roks Almedalsseminarium om mäns våld mot äldre kvinnor.

Roks första seminarium på årets Almedalsvecka handlade om vårt fokusområde för 2012, mäns våld mot äldre kvinnor. Vice ordförande Malin Olsson inledde med att hälsa välkommen, och berätta om hur vi arbetar med frågan under året – och varför.

Seminariet inleddes med en premiärvisning av Roks intervjudokumentär "Vi som överlevde". Det är en kortfilm där en äldre kvinna, två jourkvinnor och en polis berättar varsin gripande historia. Filmen blev väl mottagen och flera uttryckte intresse för att se den längre filmen som vi kommer att ta fram och premiärvisa under hösten – mer information kommer på Roks hemsida om filmerna.

Sedan följde en föreläsning av Wiveca Holst, medlem i en av Roks kvinnojourer och med mångårig erfarenhet av att utbilda om mäns våld mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Hon talade framför allt om vikten av att uppmärksamma det här våldet, och se att det finns.

– Vi hör ofta om vanvård av äldre, och om överfall på öppen gata. Men sällan talar vi om att mäns våld mot kvinnor också finns bland äldre. Vi vet väldigt lite om hur äldre kvinnor har det, men vi vet hur kvinnor har det. Och om en kvinna blir slagen av sin man när hon är 64 så kommer hon också att bli det när hon är 65, sade Wiveca.

Hon berättade att sjukvården ofta är dålig på att se att äldre kvinnors skador kan vara en följd av våld, eftersom det är lätt att bortförklara skador med ålder.

– Äldre kvinnor riskerar att bli kvar i dåliga relationer längre av flera anledningar: äldre kvinnor är oftare fattiga, med dåliga pensioner och ekonomiskt beroende av sina män. De har inte haft en så stark röst i samhället hittills. Och när du går i pension får du färre sociala nätverk, och lever du i en relation med en våldsam man har du inte så många nätverk, då kan jobbet vara det viktigaste nätverket du har, sade Wiveca.

Det finns många föreställningar i samhället om hur äldre kvinnor ska vara, och hur äldre gifta par ska vara, och det är svårt att våga se att våldet finns även där.

– Det finns många vuxna barn som av olika skäl inte vill se vad som händer mellan mamma och pappa. Men om vuxna barn törs och orkar se kan de också bli det stöd som faktiskt får mamma att orka bryta upp, så där kan vi göra mycket, sade Wiveca.

Hon avslutade med att lista vad hon tycker behövs för att bättre kunna arbeta mot mäns våld mot äldre kvinnor:

* Bättre statistik. Åldersuppdelad kriminalstatistik, och bättre frågor om våld i SCB:s enkätundersökningar.
*Att vi börjar fokusera på kvinnors situation även i gruppen äldre. Om vi pratar om våld i nära relationer riskerar vi att tappa fokus på kön, att kvinnor utsätts för våld på grund av att de är kvinnor. Och om inte samhället talar om att våld mot kvinnor finns och är oacceptabelt, och visar på var kvinnor kan söka stöd, då kommer kvinnor inte att anmäla och söka hjälp.
*  Bättre stöd för personal på äldreboenden, kring hur de ska hantera situationer där en man utövar våld mot sin fru och de båda bor på samma boende. Brottsoffret bör alltid prioriteras i sådana situationer.

På seminariet delade vi också ut Roks broschyr om våld mot äldre kvinnor. Du kan ladda ner den här nedanför!

I det senaste numret av tidningen Kommunalarbetaren finns en debattartikel av Roks ordförande Angela Beausang, ”Våra se och reagera när äldre kvinnor blir slagna”. Håll utkik efter den!

Läs också om våra andra seminarier i Almedalen:
Vårdnadstvisten - med barnet i fokus?
Livmoder till salu?

Mer om Roks övriga aktiviteter i Almedalen hittar du på Roksbloggen.

Filer att ladda ner: