Foto: Julia Lindemalm

Mäns våld mot äldre kvinnor – Roks fokusområde 2012

Under 2012 sätter Roks extra fokus på mäns våld mot äldre kvinnor. Under året kommer vi bland annat att ta fram två filmer och en rapport, samt ordna interna utbildningar för våra jourkvinnor om våld mot äldre kvinnor.

Roks kvinnojourer möter varje år tusentals kvinnor som utsatts för våld av sina nuvarande eller tidigare partners. Kvinnojourerna jobbar för att stötta kvinnorna i att lämna ett destruktivt förhållande. Ibland lyckas det, ibland inte. En del kvinnor blir kvar i en relation där de blir kränkta, kontrollerade, slagna och utsatta för sexuella övergrepp i många år, i värsta fall livet ut.

Det är dessa kvinnor Roks vill uppmärksamma under äldreåret 2012. Hur vanligt är det att äldre kvinnor utsätts för våld? Hur ser våldet ut? Vad brister i samhällets stöd till äldre våldsutsatta kvinnor idag och hur kan stödet förbättras?

– Det känns viktigt att uppmärksamma äldre kvinnors utsatthet, det är en grupp som tyvärr alltför ofta osynliggörs, säger Roks ordförande Angela Beausang.

Mäns våld mot äldre kvinnor är nämligen en närmast osynlig fråga i vårt samhälle. Det fattas både kunskap, intresse och ett tydligt arbete på området. Som exempel är kriminalstatistiken inte åldersuppdelad vilket osynliggör äldres utsatthet för brott, nationella intervjuundersökningar missar att fråga om våld eller har övre åldersgränser som exkluderar de äldsta och det finns väldigt lite forskning i frågan.

– Det finns en bristande kunskap men också en ovilja att se de här kvinnorna. Det är som om man inte vill ta till sig att även gamla män kan vara våldsamma. Och det finns en outtalad tanke om att om hon har levt så länge med våldet ska hon helst inte börja klaga när hon är så gammal, för hela familjens skull. Flera äldre kvinnor som kvinnojourerna kommit i kontakt med vittnar om hur vuxna barn inte stöttar sin mamma när hon på ålderns höst faktiskt vill lämna sin våldsamma man, säger Angela Beausang.

Just nu jobbar Roks med att samla in information från kvinnojourerna om hur många äldre kvinnor som söker stöd hos dem. Klart är att äldre kvinnor inte är en jättestor grupp på jourerna.

– Det visar att vi också behöver jobba internt med kunskapsspridning, och diskutera hur vi kan nå äldre kvinnor bättre, säger Angela Beausang.

På Roks seminarium i Almedalen den 4 juli premiärvisas filmen ”Vi som överlevde”, där vi får ta del av fyra starka berättelser om kvinnor som levde och överlevde våldet. Senare i höst kommer en längre, fördjupande film, och en rapport om mäns våld mot äldre kvinnor. Följ Roks arbete på vår hemsida, på Facebook och på Twitter.