Jobbar du inom socialtjänsten?

Vill du lära dig mer om våld och hot i hederns namn? Höja din kompetens och kunskap? Anmäl dig då till vår paneldebatt och filmvisning onsdag 10 februari i Stockholm kl 14-17. Tema: Våld i hederns namn. Spännande och intressanta paneldeltagare och gripande film med starka tjejer som berättar sina historier utlovas. Gratis! Ett fåtal platser finns kvar. Först till kvarn... Maila: event@roks.se för mer information.

Kvinnorörelsens krav på Sveriges regering och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Under onsdagen presenterades kvinnorörelsens granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden och överlämnades under onsdagen till jämställdhetsminister Åsa Regnér.


Angående altruistiskt surrogatmödraskap: Roks är emot människohandel!

Hur stark längtan efter barn än må vara är det ingen mänsklig rättighet att få barn. Gränsen för hur långt vi kan gå för att tillfredsställa denna längtan måste dras vid människohandel. Att Sverige skulle legalisera handel med barn och kvinnors kroppar är oacceptabelt. Inte ens om det är sk altruistiskt surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap öppnar för en syn på kvinnor och barn som handelsvaror och kvinnor som förvaringskärl.


Unken kvinnosyn ligger bakom den senaste tidens sexuella övergrepp på kvinnor

Att kvinnor och tjejer drabbas av mäns våld över hela världen är ingen nyhet. Det är lika upprörande var det än händer. Att det uppmärksammas extra mycket när det sker under nyårsfirandet i Köln eller - i efterhand - en ungdomsfestival i Stockholm har en mängd olika skäl - kanske drabbar vittnesmålen hårdare när händelserna sker i vår närhet. Vi på Roks förfäras så klart över rapporteringen och ser hur en avskyvärd syn på tjejer och kvinnor och deras sexuella frihet får otäcka konsekvenser.


Information som stöd och hjälp i mötet med transpersoner på jouren

 

Som efterfrågats av flertalet av Roks kvinno- och tjejjourer kommer här mer information som stöd och hjälp i mötet med transpersoner på jouren.

I materialet ingår även tankar om bemötande med viktiga frågeställningar som jouren behöver tänka igenom och diskutera.


Kvinno- och tjejjourernas öppettider under jul- och nyårshelgerna

Under jul- och nyårshelgerna är de flesta av Roks kvinno- och tjejjourer tillgängliga.

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinno- och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under jul och nyår.

Så här håller kvinno- och tjejjourerna öppet över jul och nyår. 


Uteblivna statsbidrag slår hårt mot kvinno- och tjejjourer

Idag, den 3 december, är det dags för Sveriges kvinno- och tjejjourer att på nytt ansöka om öronmärkta statsbidrag hos Socialstyrelsen, pengar som är livsviktiga för jourernas överlevnad. Men frågorna i ansökningsblanketterna är svårtydda, vilket gör det svårt för kvinno- och tjejjourerna att svara på det sätt som förväntas, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Dessa bidrag är nämligen av yttersta vikt för att säkerställa jourernas överlevnad och möjlighet att ta emot våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn i behov av stöd och skyddade boenden.


Roks kräver: Nolltolerans mot våld mot kvinnor

Idag är det den 25 november, FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Inom detta bedrövliga område har tyvärr inte ens det jämställda Sverige mycket att skryta med. Varje dag sker exempelvis 100 våldtäkter, och då räknas bara de brott som anmälts. Det finns en utbredd rädsla bland brottsoffren för att inte bli tagna på allvar av rättsväsendet. Denna rädsla är befogad. Av de fall där våldet mot kvinnor fått dödlig utgång har nära hälften föregåtts av polisanmälningar. Så här kan vi inte ha det.

 


25 november: FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Över hela landet kommer kvinno- och tjejjourer att anordna fackeltåg, ljusmanifestationer, föreläsningar och panelsamtal för att uppmärksamma våldet mot tjejer och kvinnor.

Globalt sett blir var tredje tjej och kvinna utsatt för våld, fysiskt eller sexuellt, och oftast av någon hon är eller har varit tillsammans med, rapporterar FN. I EU är det ungefär varannan tjej och kvinna, alltså hälften, som har utsatts för sexuella trakasserier efter sin 15-års dag.

Våra kvinno- och tjejjourer kämpar mot detta varje dag. Den 25:e november kan du vara med och kämpa!

 


Roks diskuterade med Brå hur stödet till målsägande kan förbättras

Brottsförebyggande rådet, Brå, bjöd idag in bland andra representanter från Roks att diskutera vilka behov målsägande har och hur stödet kan förbättras.