Så har Roks tjejjourer öppet i sommar

De allra flesta av Roks kvinno- och tjejjourer har öppet som vanligt under sommaren. De ideella jourkvinnorna och jourtjejerna ser till att pussla ihop sina scheman när de anställda går på semester, för att finnas där för den som behöver stöd och skydd. En del tjejjourer har till och med utökade jourtider under sommaren, just eftersom många tjejer behöver prata med någon.

Läs hur tjejjourerna har öppet här.


Så här har kvinnojourerna öppet i sommar

Parallellt med semesterdagar pågår vardagen för tusentals kvinnor och tjejer, som utsätts för våld, kontroll och förtryck av män. För deras skull har de flesta av Roks jourer öppet som vanligt. 

Här hittar du information om kvinnojourernas öppettider i sommar. 


Kvinnotryck om livet efter jouren: "Varje sms-pip gör mig livrädd"

Idag når nya numret av Kvinnotryck sina läsare. Temat är "När hon lämnar jouren" och tar upp den verklighet som möter de stödstökande kvinnorna efter att de brutit upp från mannen som utsatt dem för våld. Gästredaktör är rykande aktuella Maria Sveland.


För få konkreta förslag i Juno Bloms utredning enligt Roks

Idag överlämnas Juno Bloms utredning om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55) till barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Roks har medverkat som referensgrupp i arbetet med att ta fram en nationell strategi för att nå det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Vi tycker lika - jourer ska inte upphandlas

Roks mötte igår civilminister Ardalan Shekarabi och pratade upphandlingsregler. Tillsammans med SKL och Unizon framförde vi de negativa konsekvenserna av kommunal upphandling av kvinnojourer. Mötet enades om att vi var eniga!


Ny styrelse efter årsmötet

Årsmötet i Alingsås 9-10 maj 2015 valde följande styrelse:

  • Beatrice Unander-Scharin, Kvinnohuset Västerås, vice ordförande

  • Wiveca Holst, Tyresö Kvinno- och tjejjour, kassör

  • Suzan Inci, ledamot, FemCenter i Malmö (ny)

  • Sara Saadouni, ledamot, Dunya Kvinno- och tjejjour i Gustavsberg (ny)

  • Lotta Holmgren, Kvinnojouren Blåklockan i Gävle (ny)


Lyckad vårturné runt Sverige fortsätter

Efter besök på jourer i Borlänge, Tranås, Lund och Umeå fortsätter Roks vårturné i morgon med besök på Kvinnojouren i Botkyrka. Syftet med turnén är att hälsa på  jourtjejerna och jourkvinnorna på hemmaplan för att få en tydligare bild av hur riksorganisationen kan bistå medlemsjourerna och utveckla samarbetet.


Kvinnojouren i Nynäshamn tvingas lägga ner

På årsmötet för Nynäshamns Kvinnojour i går fattades beslut om nedläggning av kvinnojouren. De har inte lyckats få den finansiering från kommunen som behövs för att driva verksamheten vidare.

– Det är alla kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld som får ta konsekvensen av att kommunen väljer att inte finansiera kvinnojouren i Nynäshamn, säger Roks ordförande Karin Svensson.


Bristande brottsofferperspektiv kostar liv

Kvinnor som utsätts för mäns våld informeras ofta inte när deras förövare går fria. Detta orsakar mycket onödigt lidande, ibland till och med död. Idag är det ett halvår sedan Susanne Ahl mördades av sin ex-partner när han hade permission.
-Brottsofferperspektivet måste stärkas så att kvinnor som utsätts för mäns våld får rätt till information om var förövaren befinner sig, skriver Karin Svensson idag på AB Debatt.