Civilministern vill inte att kvinnojourer upphandlas

Kvinnojoursverksamhet kan inte upphandlas. Där är Roks och civilminister Ardalan Shekarabi helt överens. Men många kvinnojourer är oroliga för framtiden och får signaler om att kommuner känner sig tvungna att upphandla skyddade boenden. Därför vill ministern se en ny juridisk form för partnerskap mellan offentlig och idéburen sektor.

– Jag har ett starkt engagemang för att vi ska ha alternativa modeller som gynnar den ideella sektorn. Det går inte att upphandla ideellt engagemang, säger Ardalan Shekarabi.


Roks och Kvinnefronten: Upprop för den nordiska modellen

Sexköpslagen är normativ och tar ställning, för kvinnor och tjejers rätt till sina egna kroppar – och den fungerar. 

För att visa det breda stöd som sexköpslagen enligt den nordiska modellen har, har vi cirkulerat ett upprop som 145 forskare och praktiker från hela världen skrivit under.

Det skriver Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, tillsammans med norska Kvinnefronten.

Filer att ladda ner:


Därför står Roks bakom sexköpslagen

Sexköpslagen debatteras just nu av organisationen RFSU. Här tydliggör Roks varför vi står bakom sexköpslagen till 100 procent, men ser ett stort behov av att lagstiftningen kompletteras med sociala insatser och förebyggande åtgärder.


Roks i möte med jämställdhetsministern

Roks ordförande Karin Svensson mötte jämställdhetsminister Åsa Regnér på Stockholms Tjejjour. Tillsammans med Tove Wåhlstrand och Malin Jenstav från Stockholms Tjejjour diskuterade de finansiering och jourernas självständighet.

På mötet framkom att jämställdhetsministern kommer att arbeta under våren för att hitta utrymme att utlysa extra medel till jourerna redan i år.


Roks i manifestation mot kvinnoregistret

På lördag den 17 januari arrangeras manifestationer mot det uppmärksammade "kvinnoregistret" både i Stockholm och i Göteborg. Roks ordförande Karin Svensson är en av talarna vid manifestationen på Medborgarplatsen i Stockholm.


Kvinno- och tjejjourerna tar inget jullov

4 av 5 av Roks kvinno- och tjejjourer har öppet under jul- och nyårshelgerna för den som behöver stöd.

– För de kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för våld är julen en tuff tid. Många försöker hålla ihop familjen under högtiderna. Men för dem som söker stöd är kvinno- och tjejjourerna ovärderliga, säger Roks vice ordförande Beatrice Unander-Scharin.

Över 240 kvinnor och barn kommer att fira jul på kvinnojourernas skyddade boenden, och flera jourer arrangerar julfiranden för stödsökande kvinnor, tjejer och barn.

Inför jul gör Roks också en utdelning på 208 000 kronor ur kvinno-, tjej- och barnfonden till stödsökande.


Roks ordförande om registret: Mycket upprörande

PRESSMEDDELANDE

​Roks ordförande Karin Svensson upprörs över uppgifterna om att Stockholmspolisen i 10 års tid har fört ett register över kvinnor som anmält att de hotats eller misshandlats av närstående:

– Det här riskerar att få konsekvensen att färre kvinnor kontaktar polisen och anmäler brott de utsatts för. Det är mycket allvarligt och mycket kränkande för dem som registrerats.


Roks ställningstagande: Kvinnoseparatism

Roks är en kvinnoseparatistisk organisation. Det betyder att endast kvinnor och tjejer är medlemmar i Roks kvinno- och tjejjourer, och att Roks medlemsjourer endast tar emot kvinnor och tjejer samt medföljande barn, som stödsökande. 

Kvinno- och tjejjourerna som är medlemmar i Roks är tillflyktsorter och trygga rum för kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. De är också mötesplatser för kvinnor och tjejer som vill arbeta politiskt för kvinnors frigörelse.


Ge en julklapp till Roks gåvofond

Många av barnen som kommer till Roks kvinnojourer har länge längtat efter något utöver det vardagliga. Som en cykel, ett par skridskor eller ett cirkusbesök.

Alla gåvor till Roks fördelas inom ramen för vår Kvinno-, tjej- och barnfond. Strax innan jul gör Roks nu en utdelning till kvinnor, tjejer och barn som har kontakt med någon av våra medlemsjourer.

Vet du inte vad du ska ge i julklapp till de som redan har allt? Köp ett gåvobevis till Roks kvinno-, tjej- och barnfond!


Roks med flera: Vi behöver långsiktighet i statsbidraget

Tillsammans med 50 andra organisationer skriver Roks idag ett i öppet brev till jämställdhetsminister Åsa Regnér: vi behöver mer trygghet och långsiktighet i statsbidraget till sociala organisationer. Organisationerna som undertecknat brevet tar tillsammans emot 92 procent av statsbidraget.