Kvinnotrycks omslag

Kvinnotryck

Tidningen Kvinnotryck ges ut av Roks och utkommer med fyra nummer per år. Den innehåller bland annat spännande reportage från jourernas verksamhet, aktuell statistik, intressanta personporträtt, och viktiga nyheter på området mäns våld mot kvinnor.

Det senaste numret handlar om våld via djur. Läs temadelen här.

Prenumerationspriser

Roks medlemsjourer: 100 kr/år
Enskilda: 160 kr
Organisationer och företag: 240 kr

Beställ din prenumeration genom att maila till kvinnotryck@roks.se

Uppge namn, postadress och e-postadress.