Här finns hjälp

Roks organiserar omkring 100 kvinno- och tjejjourer. Använd sökmotorn till höger, intill Sverigekartan, för att hitta jouren som ligger närmast där du bor. 

Våra jourer ger stöd utifrån den enskilda kvinnans behov och önskemål. Det kan handla om att man behöver prata om sin livssituation och sin nuvarande relation. Kanske behöver man få råd kring en polisanmälan eller en vårdnadstvist. Det kan också handla om att man utsatts för sexuella övergrepp, alldeles nyligen eller flera år tillbaka.

Jourkvinnorna ger samtalsstöd och råd och kan också följa med som stödpersoner vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. Många jourer erbjuder också skyddat boende för kvinnor och deras barn. En del jourer har en separat juridikjour. Några jourer har texttelefon för att kunna ge stöd åt hörselskadade kvinnor. Andra jourer har specialiserat sig på att ta emot incestdrabbade vuxna.

Alla våra kvinnojourer är egna föreningar, och alla arbetar på sitt eget sätt. Men gemensamt för jourerna är att de har en jourtelefon dit kvinnor och tjejer som behöver stöd kan ringa. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma och ingen registreras.

Inom Roks finns cirka 30 tjejjourer. Tjejjourerna jobbar i första hand förebyggande genom att stötta och stärka unga tjejer över chatt, mail och telefon. De stödsökande tjejerna som kontaktar tjejjourerna har ofta upplevt våld, övergrepp, hot och trakasserier. Många lider av ångest, ätstörningar och självskadebeteende. Tjejjourerna jobbar också utåtriktat genom att gå ut i skolor och hålla i workshops och tjejgrupper. En del ordnar sommarläger och tjejkvällar. Tjejjourerna vill stärka tjejer i ett ojämställt samhälle. Tjejjouren.se