Frukostseminarium om dödligt våld mot kvinnor

2013-03-08
Stockholm
Arrangör: 
Stiftelsen Tryggare Sverige
Tid: 
7.30-9.00
Plats: 
Stena Fastigheters lokaler, Drottninggatan 26 i Stockholm
Kostnad: 
Ja
Anmälan: 
Ja
Öppet för allmänheten

I Sverige dödas i genomsnitt 20 kvinnor varje år av en närstående. Utöver de 20 kvinnor som varje år blir dödade är det oerhört många fler som blir utsatta för våld av någon de har en nära relation till. Av socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som är bosatta eller tillfälligt vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige presenterade under 2012 en expertgrupp med uppgift att granska varje enskilt fall av dödligt våld mot kvinnor. Syftet är att kartlägga och reda ut hur olika aktörer har agerat och därmed lära av eventuella misstag.
Medverkande: Forskaren Magnus Lindgren (Tryggare Sverige) mfl.

Mer info här.