Kalendarium

Partidebatt om mäns våld mot kvinnor

2014-08-27
Stockholm

Snart är det val, och för Roks står såklart bekämpandet av mäns våld mot kvinnor högst upp på agendan. Vi frågar ut partierna om sexualbrottslagstiftningen, finansieringen av kvinno- och tjejjourer, vårdnadslagarna och flera andra av våra viktiga frågor.

Partidebatt i Borlänge

2014-09-03
Borlänge

Kvinnojouren Borlänge/Säter bjuder in sina lokala politiker till debatt.

Kom och lyssna på hur de vill förbättra stöd och hjälp till kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.

Nordiska kvinnor mot våld

2014-10-03 - 2014-10-05
Danmark

Nordiska kvinnor mot våld, NKMV, är ett nätverk av Nordens kvinnojoursrörelser. Varje år arrangerar nätverket en konferens och i år är det Danmark som står arrangör. Temat för konferensen är "Våld mot kvinnor i ett livsperspektiv, mäns våld mot kvinnor och barn". Konferensen hålls i oktober men anmälan måste göras 15 augusti!