Kalendarium

Bemötandeutbildning för tjejjourer som svarar i Frågelådan på Tjejjouren.se

2015-01-31 - 2015-02-01
Stockholm

Utbildning i bemötande för de tjejjourer som svarar på frågor i Frågelådan på Tjejjouren.se