Kalendarium

Partidebatt i Borlänge

2014-09-03
Borlänge

Kvinnojouren Borlänge/Säter bjuder in sina lokala politiker till debatt.

Kom och lyssna på hur de vill förbättra stöd och hjälp till kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.

Valdebatt i Sala

2014-09-04
Sala

Kvinnojouren i Sala bjuder in sina lokalpolitiker till valdebatt.

Samtal med lokala politiker: Luleå

2014-09-07
Luleå

Kvinnojouren Iris i Luleå arrangerar öppet samtal med politiker från alla partier i kommunfullmäktige.

Bok & bibliotek

2014-09-25 - 2014-09-28
Göteborg

Roks deltar i Bok och biblioteksmässan i Göteborg.

Nordiska kvinnor mot våld

2014-10-03 - 2014-10-05
Danmark

Nordiska kvinnor mot våld, NKMV, är ett nätverk av Nordens kvinnojoursrörelser. Varje år arrangerar nätverket en konferens och i år är det Danmark som står arrangör. Temat för konferensen är "Våld mot kvinnor i ett livsperspektiv, mäns våld mot kvinnor och barn". Konferensen hålls i oktober men anmälan måste göras 15 augusti!