Kalendarium

Bok & bibliotek

2014-09-25 - 2014-09-28
Göteborg

Roks deltar i Bok och biblioteksmässan i Göteborg.

Nordiska kvinnor mot våld

2014-10-03 - 2014-10-05
Danmark

Nordiska kvinnor mot våld, NKMV, är ett nätverk av Nordens kvinnojoursrörelser. Varje år arrangerar nätverket en konferens och i år är det Danmark som står arrangör. Temat för konferensen är "Våld mot kvinnor i ett livsperspektiv, mäns våld mot kvinnor och barn". Konferensen hålls i oktober men anmälan måste göras 15 augusti!