Kalendarium

Nordiska kvinnor mot våld

2014-10-03 - 2014-10-05
Danmark

Nordiska kvinnor mot våld, NKMV, är ett nätverk av Nordens kvinnojoursrörelser. Varje år arrangerar nätverket en konferens och i år är det Danmark som står arrangör. Temat för konferensen är "Våld mot kvinnor i ett livsperspektiv, mäns våld mot kvinnor och barn". Konferensen hålls i oktober men anmälan måste göras 15 augusti!

Seminarium om den svenska sexköpslagen

2014-10-07
Stockholm

Arbetarnas Bildningsrörelse, ABF, arrangerar ett seminarium om den svenska sexköpslagen och dess inverkan på situationen i Sverige liksom hur Sverige konkret arbetar med internationella konventioner rörande människohandel. Forskning, utvärderingar och kartläggningar kommer att sammanställas och presenteras.

Talare är Kommissarie Kajsa Wahlberg, Rikspolisstyrelsen.

Internationella flickadagen: releasefest för flickaplattformen

2014-10-11
Stockholm

Projektet Flickaplattformen lanseras för att bli den självklara mötesplatsen för alla aktörer som vill arbeta för att främja mångfald, jämställdhet och ett inkluderande samhälle. Genom att lyfta förebilder, samla kompetens och metoder inom området ser de att Sverige blir en ledande aktör för flickors rättigheter.

Kraftsamling för att stoppa trafficking

2014-10-15
Stockholm

Den 18 oktober samlas människor över hela Europa för att motverka människohandel. För fjärde året i rad arrangerar RealStars, en förening som verkar för sex på lika villkor för alla, mot alla former av sextrafficking och sexövergrepp, en kraftsamling inför EU:s Anti-traffickingdag i Stockholm och tjuvstartar den 15 okt på BioRio.