Kalendarium

Regional träff Norr, Umeå

2015-04-24 - 2015-04-25
Umeå

Ur innehållet: Vad händer just nu på din jour? Finns det något extra aktuellt, problematiskt eller av andra anledningar viktigt att belysa? Hur vill vi att detta förändras? Vilket stöd vill en som jour ha i frågan?

 

På Roks regionala träffar får du och din kvinnojour och tjejjour möjlighet att nätverka med andra jourer i närheten. Tillsammans diskuterar vi aktuella frågor och utmaningar och försöker komma fram till lösningar. Hur kan du och din kvinnojour och tjejjour jobba med olika frågor lokalt och hur skulle din jour vilja att Roks arbetade med frågorna?  

Vi tar under träffen upp och resonerar kring olika begrepp och erfarenheter från våra transsystrar. Gemensamt diskuterar vi bemötandet av transtjejer och transkvinnor i relation till utsatthet för våld. Hur påverkas vi i jourerna, inom vårt stödarbete, av normer både kring våra transsystrar men även av funktionsnormer, vithetsnormer, heteronormer och andra normer?

 

 

 

Roks årsmöte

2015-05-09 - 2015-05-10
Alingsås

Alla Roks medlemsjourer är välkomna på årsmötet.

Utbildning – fördjupning för alla medlemsjourer

2015-06-05 - 2015-06-06
Stockholm

Plats: Rönneberga konferens, Lidingö, Stockholm.

 

 

Nordiska Kvinnor Mot Våld, NKMV, i Stockholm

2015-09-04 - 2015-09-06
Stockholm

Roks och Unizon är stolta över att få bjuda in till Nordiska Kvinnor mot våld 2015, som går av stapeln den 4 – 6 september på , Stockholm. Temat för årets konferens är Sexualisering av det offentliga rummet.

Träff - seminarium och workshops för alla tjejjourer

2015-09-18 - 2015-09-19
Stockholm

 

 

Träff - seminarium och kompetensutveckling för alla barnansvariga på kvinnojourer

2015-10-05
Stockholm

På barndagen träffas alla barnansvariga på kvinnojourerna för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Utbildning – grundkurs för nya jourkvinnor och jourtjejer

2015-12-04 - 2015-12-05
Stockholm

Föreläsningar, workshops, seminarier.