Engagera dig

Du behövs! Kanske har du någon i din närhet som behöver ditt stöd? Kanske vill du arbeta ideellt på en jour? Möjligheterna att hjälpa finns för dig som vill engagera dig!

Hur blir jag jourkvinna eller tjourtjej?
För att vara verksam på en jour behöver du utbilda dig. Denna utbildning ges av jouren och ordnas löpande under året. Kontakta den jour som du är intresserad av för att höra när nästa utbildning startar. Läs mer under Jobba på jour.