Roks granskar partierna inför valet

Hur tänker ditt parti stärka skyddet för kvinnor som utsatts för fruimport? Hur ge kvinno- och tjejjourerna en långsiktig finansiering med bibehållen självständighet? Roks frågar, politikerna svarar. Det handlar om hur partierna konkret tänker bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Äntligen ska polisen följa med hem

Vid upprepade tillfällen de senaste åren har Roks lyft frågan om att polisen inte längre följer med hotade kvinnor hem för att hämta sina tillhörigheter. Nu kommer äntligen konkret besked från regeringen.

– Roks gläds åt att regeringen ger Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner för hur polisen ska kunna hjälpa till med skydd då en kvinna utsatta för mäns våld behöver hämta sina tillhörigheter i hemmet. Roks har länge kämpat för att den möjligheten ska finnas i praktiken. Vi vet att det skulle underlätta livet för många av de kvinnor och tjejer som söker stöd på våra jourer, säger Roks vice ordförande, Beatrice Unander-Scharin.

Samtidigt ska det bli lättare för tjejer som utsatts för våldtäkt att få sin identitet sekretessbelagd under rättsprocessen, något som Roks också är positiv till.


Roks ställningstagande: Mäns våld mot kvinnor

"Varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer på grund av deras kön som resulterar i psykisk, fysisk, sexuell, ekonomisk eller materiell skada eller lidande - vare sig det sker i det privata eller offentliga rummet. I begreppet ingår hot om sådana handlingar, tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnan eller tjejen agerar mot sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av patriarkatet."

Så definierar Roks "Mäns våld mot kvinnor". 


Roks håller partidebatt i Stockholm

Hur ser partierna på implementeringen av sexualbrottslagstiftning, översyn av vårdnadslagarna och finansieringen av kvinno- och tjejjourer? Onsdagen den  27 augusti ställer Roks politikerna mot väggen under en debatt i Stockholm. Kom! Lyssna och ställ dina frågor!


Roks ställningstagande: Fruimport

Roks vill förbättra skyddet till kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer.

Roks använder begreppet fruimport för att beskriva när en svensk man, alltså en man som bor och är etablerad i Sverige, inleder ett förhållande med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne för exempelvis sex eller hushållsarbete.


Roks ställningstagande: Mäns våld mot äldre kvinnor

Roks vill uppmärksamma att även äldre kvinnor utsätts för våld. Stöd till äldre kvinnor måste förbättras.


Gott resultat för norsk sexköpslag

Minskad efterfrågan har lett till färre kvinnor i prostitution. Det visar den utvärdering av Norges sexköpslag, som presenterades idag. Prostitutionen har minskat med 20-25 procent jämfört med året innan lagen trädde i kraft. Ett väntat resultat, säger Roks ordförande Karin Svensson.