Öppet brev till Stefan Löfvén

Bäste Stefan Löfvén,
Tack för inbjudan till den nationella samlingen ”Sverige tillsammans” där syftet verkar vara att hela Sverige tillsammans ska hjälpa de människor som flyr krig och förtryck när de kommer till Sverige. Vilket bra och lovvärt initiativ!
Tyvärr blev jag och mina kollegor i Roks styrelse väldigt besvikna när vi såg att du valt att förbise några av de värsta brotten mot mänskliga rättigheter som sker när människor flyr, nämligen de brott som drabbar kvinnor på flykt. I de tio seminarium som ni erbjuder tar ni upp frågor som hur vi rustar och matchar nyanlända för jobb, hur vi löser bostadsförsörjningen och hur vi utvecklar mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Inget seminarium handlar om det våld och sexuella övergrepp som kvinnor på flykt drabbas av, många gånger fattiga och utsatta mammor med ett eller flera barn att ansvara för.
Hur har du missat att kvinnor som flyr löper enorm risk att trakasseras sexuellt, våldtas och tvingas in i prostitution? Vad ska Sveriges regering göra för att säkerställa att dessa kvinnor som flytt från sina hemländer får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda? Anser inte du att det är en fråga värd att lyfta?
I din inbjudan till oss skriver du att arbetet inte har tid att vänta. Har arbetet att motverka mäns våld mot kvinnor tid att vänta?
Som du förstår, tvingas jag tacka nej till att delta i era seminarier under denna samling. Märkligt kan tyckas, med tanke på att de arrangeras av ”Sveriges mest feministiska regering”… Jag hoppas att du tar din egen ambition på större allvar i framtiden.

//Zozan Inci, ordf Roks

Ny pressekreterare till Roks

Den 1 oktober fick Roks en ny pressekreterare. Hon heter Colette van Luik och kommer närmast från stiftelsen Berättarministeriet där hon jobbade som kommunikationsansvarig. Dessförinnan arbetade hon under många år som journalist, bla på SVT och tv4.
- Att börja jobba för en sådan viktig och värderingsburen organisation som Roks känns hedrande, spännande och utmanande. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och göra skillnad för utsatta kvinnor, säger Colette van Luik.

Nordiskt kunskapsutbyte om mäns våld mot kvinnor

Nordiskt utbyte på Roks kansli med isländska kvinnor på studiebesök.

Amnesty anser att mäns rätt att köpa kvinnor är en mänsklig rättighet

På stämman i Dublin den 11 augusti röstade Amnesty International ja till avkriminalisering av prostitutionsverksamhet. I och med det öppnar organisationen en gräddfil för sexköpare, hallickar, bordeller och i slutändan trafficking. Amnestys kamp för mänskliga rättigheter tycks uppenbarligen inte längre gälla dem som utnyttjas, misshandlas och även dödas i prostitutionen. Istället är det mäns rätt att avhumanisera och fritt exploatera kvinnor som Amnesty främjar. Vi anser därför att Amnesty Internationals tidigare välförtjänta förtroendekapital nu är förbrukat.


Våld i hemmet fortsätter under sommaren

ROKS nya ordförande Zozan Inci pratar om våldet i hemmen under sommaren på Tv4 Nyhetsmorgon.

Se klippet: http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/v%C3%A5ld-i-hemmet-forts%C3%A4tter-under-sommaren-3190529