Upprop för den nordiska modellen

Roks tillsammans med norska Kvinnefronten har tagit initiativ till ett upprop för sexköpslagen enligt den nordiska modellen. Uppropet är öppet för akademiker och forskare. Läs uppropet och skriv under här!

Det här är Roks

I Roks nya informationsbroschyr berättar vi om vad Roks gör och varför vi finns, om mäns våld mot kvinnor, och om hur våra kvinno- och tjejjourer arbetar. Den innehåller också varningssignaler och råd till dig som är utsatt för våld i en nära relation, eller känner någon som är utsatt.


Peter Eriksson skänker vinsten till Roks

I TV4-programmet Halv åtta hos mig har fyra riksdagspolitiker bjudit på middag under veckan. En av deltagarna var Miljöpartiets förra språkrör Peter Eriksson, som valde att skänka sin del av vinstsumman till Roks.

– Jag tycker att Roks gör ett viktigt arbete med att samordna kvinnojourerna. Jag vet att ni är i behov av ekonomiskt stöd, och det har jag som politiker försökt att bidra till på alla möjliga sätt, säger han.


Roks ställningstagande: Våld i lesbiska relationer

Roks kvinno- och tjejjourer stöttar alla tjejer och kvinnor, även dem som utsätts för våld i lesbiska relationer. 

Lesbiska och bisexuella kvinnor kan vara särskilt sårbara, eftersom de både är utsatta för omgivningens fördomar och för våld av sin partner. Därför vill Roks synliggöra och främja kunskapen om våld i lesbiska relationer, och uppmärksamma att det är inkluderat i vårt arbete mot mäns våld mot kvinnor.


Roks bjöd till valdebatt

Sju riksdagspartier och två som vill in deltog i Roks partidebatt i Stockholm. De visade en stor enighet kring frågor om mäns våld mot kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor har länge enat politiker över alla partigränser men ändå har det inte gett utslag i politiken. Jag vet inte varför, men någonstans tar det stopp på vägen, kommenterar Roks vice ordförande Beatrice Unander-Scharin.

Under kvällen diskuterade politikerna Roks tre prioriterade valfrågor, implementering av sexualbrottslagstiftningen, översyn av vårdnadslagarna och finansieringen av kvinno- och tjejjourer. 


Roks granskar partierna inför valet

Hur tänker ditt parti stärka skyddet för kvinnor som utsatts för fruimport? Hur ge kvinno- och tjejjourerna en långsiktig finansiering med bibehållen självständighet? Roks frågar, politikerna svarar. Det handlar om hur partierna konkret tänker bekämpa mäns våld mot kvinnor.


Äntligen ska polisen följa med hem

Vid upprepade tillfällen de senaste åren har Roks lyft frågan om att polisen inte längre följer med hotade kvinnor hem för att hämta sina tillhörigheter. Nu kommer äntligen konkret besked från regeringen.

– Roks gläds åt att regeringen ger Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utarbeta rutiner för hur polisen ska kunna hjälpa till med skydd då en kvinna utsatta för mäns våld behöver hämta sina tillhörigheter i hemmet. Roks har länge kämpat för att den möjligheten ska finnas i praktiken. Vi vet att det skulle underlätta livet för många av de kvinnor och tjejer som söker stöd på våra jourer, säger Roks vice ordförande, Beatrice Unander-Scharin.

Samtidigt ska det bli lättare för tjejer som utsatts för våldtäkt att få sin identitet sekretessbelagd under rättsprocessen, något som Roks också är positiv till.