Roks hjälper till att ta fram en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor

Roks ordförande Zozan Inci sitter med i referensgruppen på NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, för en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor. Under tisdagen var det träff i Uppsala för att jobba fram materialet.

Läs mer här.

Sverige bör införa en samtyckeslag

Sverige bör införa en samtyckeslag. Det anser regeringens utredare som lägger fram ett förslag i oktober. Därmed skulle det räcka med att en person säger nej för att det ska räknas som våldtäkt. 


Regeringen måste betala ut de utlovade 100 miljonerna till kvinnojourerna!

Under onsdagen lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition till riksdagen och Roks vill slänga in en brasklapp: Låt inte de öronmärkta pengarna till kvinnojourerna frysa inne, håll fast vid målet att betala ut de utlovade 100 miljonerna per år fram till 2018. 

 


Feministisk tribunal i Riksdagen

Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket, där Roks ingår, har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden.

För att följa upp hur Sverige efterlever rekommomendationerna arrangerade Sveriges Kvinnolobby och Moderatkvinnorna under torsdagen ett seminarium i riksdagen. På plats fanns bla justitieminister Morgan Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

 

 

 


Prostitutionsfrågan - ständigt aktuell för Roks

Det börjar bli en del diskussioner i media om prostitution och den svenska sexköpslagen, vilket vi välkomnar. Frågan är en av Roks hjärtefrågor som vi drivit i 31 år och som är lika viktig nu som då. Vi har dock synpunkter på bla språkbruk. Ordet "sexarbetare" normaliserar något som vi inte anser ska normaliseras.

 

 

 


Jourer - glöm inte att ansöka om statsbidrag!

Precis som tidigare år, utlyser Socialstyrelsen statsbidraget ”Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer” för 2016. Syftet är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 


Glöm inte att ansöka om medel till skyddat boende!

Det är dags att ansöka om utvecklingsmedel till skyddat boende. Senast den 11 maj ska jourerna ha fyllt i och skickat in blanketten.