Roks ställningstagande: Fruimport

Roks vill förbättra skyddet till kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer.

Roks använder begreppet fruimport för att beskriva när en svensk man, alltså en man som bor och är etablerad i Sverige, inleder ett förhållande med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne för exempelvis sex eller hushållsarbete.

Roks ställningstagande: Mäns våld mot äldre kvinnor

Roks vill uppmärksamma att även äldre kvinnor utsätts för våld. Stöd till äldre kvinnor måste förbättras.


Gott resultat för norsk sexköpslag

Minskad efterfrågan har lett till färre kvinnor i prostitution. Det visar den utvärdering av Norges sexköpslag, som presenterades idag. Prostitutionen har minskat med 20-25 procent jämfört med året innan lagen trädde i kraft. Ett väntat resultat, säger Roks ordförande Karin Svensson.


Roks ställningstagande: Surrogatmödraskap

Roks anser att surrogatmödraskap är en form av mäns våld mot kvinnor.

Surrogatmödraskap är ett utnyttjande av kvinnokroppen och kvinnors reproduktiva organ. I grund och botten handlar det om kvinnans rätt till sin egen kropp, något som alltid har varit en viktig fråga för joursrörelsen och direkt hänger ihop med mäns våld mot kvinnor.


Roks presenterar sina ställningstagande

Roks tar ställning. Från och med i dag presenterar vi våra ställningstagande i flera viktiga frågor vad gäller mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.


Karin Svensson om Carin Götblads utredning: Varför uppfinna hjulet på nytt?

Regeringens nationella samordnare Carin Götblad har presenterat sitt betänkande "Våld i nära relationer - en folkhälsofråga". Roks är kritisk till flera av förslagen. Inte minst att tillståndspröva skyddade boende. Det riskerar att krossa hela kvinnojoursrörelsen, säger Roks ordförande.


Skön sommar - vi ses i augusti!

Roks ordförande Karin Svensson summerar en hektisk feministisk vår och önskar en lugn sommar inför höstens arbete mot mäns våld mot kvinnor. För alla kvinnor och tjejer!