Vi tycker lika - jourer ska inte upphandlas

Roks mötte igår civilminister Ardalan Shekarabi och pratade upphandlingsregler. Tillsammans med SKL och Unizon framförde vi de negativa konsekvenserna av kommunal upphandling av kvinnojourer. Mötet enades om att vi var eniga!

Ny styrelse efter årsmötet

Årsmötet i Alingsås 9-10 maj 2015 valde följande styrelse:

  • Beatrice Unander-Scharin, Kvinnohuset Västerås, vice ordförande

  • Wiveca Holst, Tyresö Kvinno- och tjejjour, kassör

  • Suzan Inci, ledamot, FemCenter i Malmö (ny)

  • Sara Saadouni, ledamot, Dunya Kvinno- och tjejjour i Gustavsberg (ny)

  • Lotta Holmgren, Kvinnojouren Blåklockan i Gävle (ny)


Lyckad vårturné runt Sverige fortsätter

Efter besök på jourer i Borlänge, Tranås, Lund och Umeå fortsätter Roks vårturné i morgon med besök på Kvinnojouren i Botkyrka. Syftet med turnén är att hälsa på  jourtjejerna och jourkvinnorna på hemmaplan för att få en tydligare bild av hur riksorganisationen kan bistå medlemsjourerna och utveckla samarbetet.


Kvinnojouren i Nynäshamn tvingas lägga ner

På årsmötet för Nynäshamns Kvinnojour i går fattades beslut om nedläggning av kvinnojouren. De har inte lyckats få den finansiering från kommunen som behövs för att driva verksamheten vidare.

– Det är alla kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld som får ta konsekvensen av att kommunen väljer att inte finansiera kvinnojouren i Nynäshamn, säger Roks ordförande Karin Svensson.


Bristande brottsofferperspektiv kostar liv

Kvinnor som utsätts för mäns våld informeras ofta inte när deras förövare går fria. Detta orsakar mycket onödigt lidande, ibland till och med död. Idag är det ett halvår sedan Susanne Ahl mördades av sin ex-partner när han hade permission.
-Brottsofferperspektivet måste stärkas så att kvinnor som utsätts för mäns våld får rätt till information om var förövaren befinner sig, skriver Karin Svensson idag på AB Debatt.


Nya siffror: Stödinsatserna ökar med 38 procent

Idag offentliggörs Roks verksamhetsstatistik för 2014. Under året beräknas 142 000 stödsamtal och åtgärder ha utförts av våra kvinno- och tjejjourer. Motsvarande siffra för 2013 är 103 000 – alltså en ökning med 39 000 eller 38 procent.

- Anledningen att många kvinnor och tjejer inte hör av sig till polisen eller de sociala myndigheterna när de utsätts för mäns våld är just rädslan att ”alla ska få veta”. Det finns så mycket skuld och skam. Men steg ett för att ta sig ur är alltid att berätta för någon. Därför är våra ideella jourer så otroligt viktiga – hos oss kan man vara anonym, säger Roks ordförande Karin Svensson.