Mycket kvar att göra mot mäns våld mot kvinnor

Den statliga utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor har lämnat en utvärdering av de senaste årens satsningar på området till regeringen. Roks delar den bild som utvärderingen målar upp, och ser fram emot att följa utredningens fortsatta arbete.

– Utredningen ser att det finns mycket kvar att göra och att kostnaden för att inte utveckla ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor i längden blir mycket högre för samhället än att ta tag i problemet, vilket vi påpekat länge, kommenterar Karin Svensson, Roks ordförande.

Fokus på våld i lesbiska relationer

Roks ska bättre lyfta frågan, sprida kunskap och ta fram nytt informationsmaterial om våld i lesbiska relationer. Ett syfte är att stötta Roks kvinnojourer och tjejjourer för att de i sin tur ska bli bättre på att bemöta lesbiska och bisexuella stödsökande.

En annan del av Roks arbete handlar om att sprida kunskap utanför rörelsen, och som en del av detta medverkade författaren och forskaren Carin Holmberg på uppdrag av Roks vid konferensen Nordiska Kvinnor Mot Våld i Köpenhamn. Hon håller med om att mer kunskap behövs.


Roks på årlig nordisk konferens

I helgen arrangerades den årliga konferensen Nordiska kvinnor mot våld, som i år hade temat Från vaggan till graven. Över 250 deltagare lyssnade till föreläsningar och deltog i workshops som på olika sätt belyste det faktum att kvinnor och tjejer på olika sätt utsätts för mäns våld genom hela livet.

– Jag känner glädje över att vi har en så stor och stark kvinnorörelse i Norden, säger Roks vice ordförande Beatrice Unander-Scharin efter konferensen.


Roks hoppas på feministisk politik

Med en jämställdhetsminister med stor kunskap om kvinno- och tjejjoursrörelsen, och en feministisk regering som vill jobba med genusbudgetering, hoppas Roks att den nya regeringens politik ska värna och uppvärdera de ideella kvinno- och tjejjourerna.

– Viktigast för Roks är att vi får en feministisk regering med könsmaktsförståelse. Vi välkomnar Åsa Regnér som jämställdhetsminister, och vet att hon har stor erfarenhet och gedigen kunskap om kvinnors rättigheter, säger Roks ordförande Karin Svensson.

Roks gläds också åt beskeden om att sexköp utomlands ska kriminaliseras,  och att regeringen vill se fler fällande domar för sexualbrott och införa en samtyckeslag.

– Och vi ser fram emot besked om hur regeringen vill förbättra kvinno- och tjejjourernas förutsättningar, säger Karin Svensson.


Roks ställningstagande: Vårdnad, boende och umgänge

Roks erfarenhet är att lagstiftningen som rör vårdnad, boende och umgänge alltför ofta tillämpas på ett sätt som utsätter barn för allvarlig risk att fara illa.

Roks anser att barns behov av trygghet och rätten till att växa upp i en familj utan förekomsten av våld, alltid måste gå före föräldrars behov. Roks arbetar därför för att Föräldrabalkens skrivningar ska förtydligas för att ytterligare stärka barns skydd mot övergrepp.


Upprop för den nordiska modellen

Roks tillsammans med norska Kvinnefronten har tagit initiativ till ett upprop för sexköpslagen enligt den nordiska modellen. Uppropet är öppet för akademiker och forskare. Läs uppropet och skriv under här!


Det här är Roks

I Roks nya informationsbroschyr berättar vi om vad Roks gör och varför vi finns, om mäns våld mot kvinnor, och om hur våra kvinno- och tjejjourer arbetar. Den innehåller också varningssignaler och råd till dig som är utsatt för våld i en nära relation, eller känner någon som är utsatt.