Kvinnojouren i Nynäshamn tvingas lägga ner

På årsmötet för Nynäshamns Kvinnojour i går fattades beslut om nedläggning av kvinnojouren. De har inte lyckats få den finansiering från kommunen som behövs för att driva verksamheten vidare.

– Det är alla kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld som får ta konsekvensen av att kommunen väljer att inte finansiera kvinnojouren i Nynäshamn, säger Roks ordförande Karin Svensson.

Bristande brottsofferperspektiv kostar liv

Kvinnor som utsätts för mäns våld informeras ofta inte när deras förövare går fria. Detta orsakar mycket onödigt lidande, ibland till och med död. Idag är det ett halvår sedan Susanne Ahl mördades av sin ex-partner när han hade permission.
-Brottsofferperspektivet måste stärkas så att kvinnor som utsätts för mäns våld får rätt till information om var förövaren befinner sig, skriver Karin Svensson idag på AB Debatt.


Nya siffror: Stödinsatserna ökar med 38 procent

Idag offentliggörs Roks verksamhetsstatistik för 2014. Under året beräknas 142 000 stödsamtal och åtgärder ha utförts av våra kvinno- och tjejjourer. Motsvarande siffra för 2013 är 103 000 – alltså en ökning med 39 000 eller 38 procent.

- Anledningen att många kvinnor och tjejer inte hör av sig till polisen eller de sociala myndigheterna när de utsätts för mäns våld är just rädslan att ”alla ska få veta”. Det finns så mycket skuld och skam. Men steg ett för att ta sig ur är alltid att berätta för någon. Därför är våra ideella jourer så otroligt viktiga – hos oss kan man vara anonym, säger Roks ordförande Karin Svensson.


Välkommet påskägg från regeringen

Igår meddelade socialdepartementet att 25 miljoner trots allt avsätts till kvinno- och tjejjourerna i vårens bugdet. Dessutom kommer de tidigare utlovade 100 miljonerna per år för 2016-2019.


Inspirerande och lärorikt på FN:s kvinnokommission

I veckan avslutades FN:s kvinnokommission i New York (CSW) med uppdrag att utvärdera vad som hänt med kvinnors rättigheter under de senaste 20 åren. Roks fanns på plats med ordföranden Karin Svensson och styrelseledamöterna Kinen Erixon och Katinka Ingves.


På FN-konferens för kvinnors status i världen

Bild på Karin Svensson, Kinen Erixon och Katinka Ingves, Roks styrelsePå plats i New York för FN-konferensen CSW, the Commission on the Status of Women, på temat Beijing 20+. Roks deltar med egna workshoppar och event. Roks delegation består av ordförande Karin Svensson samt Kinen Erixon och Katinka Ingves från Roks styrelse.